FloatCenter

float

FloatCenter

23/10/2018 in pick-up points

FloatCenter

Wie voelen zich thuis bij FloatCenter? Heel veel, verschillende mensen. Veel mensen gebruikenfloaten als wellness beleving, als een moment van ontspanning. Naast de wellness beleving wordter op sportgebied en medisch gebied met de diverse floatbehandelingen veel bereikt. Uit diversewetenschappelijke onderzoeken met prof- en amateur-sporters is gebleken dat floaten positieveeffecten heeft op zowel het fysieke herstel als ook de mentale staat. Medische klachten kunnen,eventueel in overleg met werkgever, ARBO-arts en/of verzekeraar, te lijf worden gegaan met zeergoede resultaten. Ziekteverzuim kan worden gereduceerd of zelfs voorkomen. In het laatste gevalwordt floaten preventief ingezet om ervoor te zorgen dat de gezondheid niet uit balans raakt.Floaten is verrassend ontspannen(d) en voor iedereen die op de meest effectieve manier wil ontspannen, stress wil verminderen en/of lichamelijk wil herstellen. 

Adres
Dokter Stolteweg 84 Zwolle - 038 337 55 89 

www.floatcenter.nl