Leren is voor iedereen

vuz

Leren is voor iedereen

06/02/2018 in Artikelen

Leren is voor iedereen
Stichting Volksuniversiteit Zwolle bestaat dit jaar 100 jaar. ‘Waar de term universiteit misschien voor sommigen een drempel opwerpt is dit volkomen onnodig. Ons aanbod aan cursussen is breed en laagdrempelig, vooral ook door de lage prijs’ aldus Mirande Nijland, bestuurslid van de Stichting. Het volkse van de Volksuniversiteit is nog hoogst actueel.

Behoefte
Volksuniversiteit Zwolle heeft in de loop der jaren bewezen in een behoefte te voorzien. Er zijn in Nederland vele volksuniversiteiten. Weliswaar is er een overkoepelend orgaan, de lokale volksuniversiteiten draaien geheel zelfstandig. Johan Pierik, bestuurslid: ‘In de achterliggende jaren zijn veel volksuniversiteiten overgenomen door gemeenten en worden subsidies verstrekt. Vaak wordt er samengewerkt met bibliotheken. In Zwolle draaien we volledig zelfstandig en zonder subsidie.’  Mirande en Johan noemen twee namen van mensen die erg belangrijk zijn geweest voor de Volksuniversiteit Zwolle. ‘Onlangs hebben we officieel afscheid genomen van bestuursleden Alfred Koetsier en Jan Meijer, respectievelijk 30 jaar(!) en 25(!) jaar bestuurslid. Zij hebben al die jaren met veel passie, bezieling en inzet gewerkt aan de doorontwikkeling van onze volksuniversiteit. Hun betrokkenheid was groot, zij kenden alle docenten persoonlijk bij naam en toenaam, wisten van hun partners of kinderen, kortom zij maakten er een familiebedrijf van.’ Met veel respect wordt over deze mannen gesproken. Goed om te vermelden dat de bestuurders van de stichting pure vrijwilligers zijn, dat zet hun grote inzet in het juiste perspectief en maakt de bewondering nog groter. Johan: ‘Wij zijn als een van de weinige volksuniversiteiten financieel gezond en draaien zonder subsidie. Dat is erg knap en vooral te danken aan Alfred en Jan.’

Continuïteit
Alfred en Jan zorgden ook op een andere manier voor continuïteit, ze lieten de stichting achter in handen van een ingewerkt bestuur. Het bestuur wordt nu gevormd door Gerbrand Meijer, Johan Pierik en Mirande Nijland, respectievelijk 10 jaar, 6 jaar en bijna 1,5 jaar bestuurslid. Zij vormen een klein en slagvaardig bestuur. Mirande: ‘Leren is voor iedereen, dat is ons motto.’ Er wordt samengewerkt met een dertigtal docenten. Er is een aanbod van 60 verschillende cursussen, jaarlijks melden zich 500 cursisten aan. Populair zijn de talencursussen, NLP, mindfulness, tekenen en kunstgeschiedenis. Mirande: ‘Meer informatie over ons aanbod vind je op www.volksuniversiteitzwolle.nl .’ Alle cursussen worden gegeven bij het Cibap aan de Nijverheidstraat in Zwolle. Johan: ‘Uit efficiencyoverwegingen concentreren we alle cursussen op één avond. Onze kosten bestaan uit huur ruimten, reclame/marketing en vergoeding docenten. Er is nauwelijks overhead. Eerder genoemde bestuurders lieten een buffer achter om een slecht jaar op te kunnen vangen. We houden de prijs voor de cursisten zo laag mogelijk. Voor 300 euro inclusief BTW volg je bij ons een semester lang een opleiding, 12 tot 24 avonden afhankelijk van het type opleiding. De laatste vijf jaar draaien we kostendekkend, we hebben geen winstoogmerk. Betekent wel dat er weinig ruimte is om wat extra’s te doen.’

Nieuwsgierig
Daar prikkelt het bij dit bestuur, zij zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden om toch iets meer te doen en het aantal cursisten te laten groeien. Mirande: ‘Zonder het oude weg te doen werken we aan een vernieuwend aanbod. In het sociale domein zoeken we de samenwerking met gemeente en andere partners om te kijken of er behoefte is aan specifieke cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van integratie. Die partijen moeten weten dat ze bij ons tegen hele lage kosten terecht kunnen. Op economisch vlak zoeken we de samenwerking met ondernemers, ook zij hebben behoefte aan cursussen voor hun medewerkers als hoe zorg je voor een goede balans werk-privé of hoe werk je aan je arbeidsmobiliteit. Daarom stonden we laatst ook met een stand op de TrendsExpo, een beurs door en voor ondernemers.’ Johan vult aan: ‘Denk aan een cursus Business Engels voor internationaal georiënteerde bedrijven. De maatschappij verandert, we gaan op zoek naar de nieuwe vraag. We voegen elk jaar enkele cursussen toe en kijken of het aanslaat. Voor ons ook leerzaam. Learning by doing. Ons bestuur richt op het besturen en op het inzetten van (nieuwe) plannen, voor de uitvoering worden mensen ‘ingehuurd’, mensen die bereid zijn zich in te zetten tegen een vrijwilligersvergoeding. Zo wordt de slagvaardigheid van de organisatie vergroot.’

Een cadeau voor jou?
Het honderd jarig bestaan van Volksuniversiteit Zwolle gaat niet onopgemerkt voorbij. Johan: ‘Geen groot en geldverslindend feest voor ons. We nemen keurig afscheid van de al eerder genoemde bestuursleden. Verder is ‘ons’ geld voor wie het bedoeld is, voor mensen die het op een of andere manier nodig hebben. Leren moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het gaat om mee kunnen doen, om inclusiviteit.’ Mirande: ‘Het komend jaar geven we 100 cursussen gratis weg. Misschien kom jij ook wel in aanmerking? Blijf ons volgen, via onze website of via Facebook, Twitter en LinkedIn.  Vergeet niet: leren is vooral ook leuk!’